Kullanım Talimatnamesi

Beşyol Plastik tarafından üretilmekte olan sera örtüleri; aşağıda açıklanan taşıma, depolama ve
kullanım şartlarına uygun hareket edilmesi durumunda, “güneşten gelen UV ışınlarının” neden olduğu
bozunmaya karşı ürün üzerinde belirtilen ömürleri süresince garantilidir.

TAŞIMA VE DEPOLAMA ŞARTLARI

 • Ruloların yüklenmesi/boşaltılması sırasında çok dikkatli olunmalı, rulolar yerde çekilerek, sürüyerek taşınmamalıdır.
 • Rulolar güneş almayan, kuru ve serin bir yerde orijinal ambalajında saklanmalıdır.
 • Rulolar düzgün ve temiz bir zeminde yatay olarak saklanmalıdır.
 • Depolama süresi 6 ayı aşmamalıdır.
 • Boşaltmaya başlamadan önce ürünler kontrol edilmeli, herhangi bir uygunsuzluk fotoğrafla tespit edilip Beşyol Plastik’ e anında bildirilmelidir.
 • Gelen ürünlerin talep edilen ürünler olduğu ve belirtilen özellikleri taşıdığı kontrol edilmelidir.

KULLANIM ŞARTLARI

 • Filmin sera iskeleti ile temas edeceği bütün yüzeyler su bazlı beyaz boya ile boyanmalıdır. Petrol esaslı boya kullanılmamalıdır. Erken bozunmaya neden olacağından dolayı paslı iskelet üzerine film serilmemelidir.
 • Sera iskeleti üzerinde herhangi bir yırtıcı,kesici, aşındırıcı yapı olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Film sera üzerinde herhangi bir şekilde PVC parçalarla doğrudan temas etmemelidir.
 • Sera iskeleti hiçbir şekilde siyah ya da koyu renk olmamalıdır. İskelet üzerinde herhangi bir kimyasal kalıntısı (yağ, ilaç artıkları vb.) bulunmamalıdır.
 • Sera iskeletinin ağaç olması durumunda, yüzeylerin düzgün olmasına dikkat edilmelidir. İskeletin reçineli bir ağaç olmamasına dikkat edilmeli, Ağaç iskelet üzerinde ağaç koruyucu kimyasallar (zift, petrol esaslı koruyucular, sülfürlü çözeltiler vb.) kullanılmamalıdır. Bu tür kimyasalların kullanıldığı iskelet üzerine film serilmemelidir.
 • Filmin açıldığı yerde kesici, delici, aşındırıcı maddeler olmamasına dikkat edilmelidir.

FİLMİN SERİLMESİ

 • Film günün serin saatlerinde, tercihen rüzgarsız bir havada çekilmelidir.
 • Film düzgün olarak gerdirilmeli, aşırı gerdirmeden ve gevşek bırakmaktan kaçınılmalıdır.
 • Filmin serilmesi sırasında kazara bir yırtık ya da delik oluşması durumunda , sera filmleri için özel olarak hazırlanan sera tamir bantı kullanılmalıdır.
 • Filmin serilmesinden sonra, ısındıktan sonra tekrar gerdirilmelidir.
 • Kullanılmayacak film açıkta ve güneşe maruz bırakılmamalı, tekrar kendi ambalajına sarılıp saklanmalıdır.
 • Ruloya ait etiketle beraber, üzerindeki markalamada ürün bilgisi-tarih-saat bilgileri açıkça okunacak şekilde 1 m2 film şahit numune olarak saklanmalıdır.

banner1